Dejepis na Gymnáziu Varšavská cesta 1

Týždeň vedy a techniky v gymnáziu

07.11.2011 19:12

Už  niekoľko  rokov  sa  pravidelne  v rámci  Týždňa  vedy  a  techniky  uskutočňuje  celodňová 
prezentácia  odborných  prác  z dejepisu  a fyziky,  na  ktorej  predstavujú  študenti
a projekty  za  prítomnosti  študentov  tried  kvinty  až  septimy.  Tento  rok  sme  „  neučili,  ale 
chválili“ 7.11.2011.

Daniel Sihlovec © 2009-2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode

TOPlist